Орендна плата за земельний пай

Арендная плата за земельный пай
Фото GettyImages
Реклама

Читати російською мовою

Зміст

 1. Орендна плата за земельний пай
  1. Строки виплати
  2. Новоукладений договір
  3. Якщо договір втратив чинність
  4. Податки з орендної плати. Податок 
на доходи 
фізичних осіб
  5. Військовий збір
  6. У разі смерті орендодавця
 2. Коли час втрачено
 3. Продаж дачного будинка
 4. Допомога не передбачена

Чи є якісь зміни і доповнення до законодавства
при нарахуванні орендної плати?
Прошу надати юридичну консультацію
і повне роз’яснення по питанню
орендної плати за земельний пай.
І. М. ДИНДАРЕНКО,
с. Новопетрівка,
Миколаївська обл.

Шановний Іване Михайловичу! Згідно зі ст. 22 Закону про оренду землі, орендна плата справляється у грошовій формі. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Такий розрахунок має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів, що передаються орендодавцю, за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

Тобто за загальним правилом орендна плата виплачується у грошовій формі, але договором оренди може встановлюватися також виплата в натуральній формі.

Згідно з п. 9 Типового договору оренди, якщо сторони погодили натуральну форму справляння орендної плати, то в договорі оренди слід зазначити кількість або частку продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки. При цьому розрахунок у натуральній формі повинен відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

Натуральна форма – це справляння орендної плати товарами (включаючи власновироблену сільгосппродукцію – пшеницю, кукурудзу, соняшник тощо), роботами (оранка тощо), послугами. Наприклад, в договорі зазначають: «Щорічна орендна плата справляється у натуральній формі шляхом передачі у власність орендодавця пшениці ______ класу у кількості ___ тон. Пшениця поставляється фасованою у мішки по __ кг транспортом орендаря до подвір’я орендодавця за адресою _______ у строк до _________ кожного звітного календарного року протягом строку дії договору. Вартість поставки пшениці розраховується за ринковими цінами на дату поставки».

Тобто при виплаті орендної плати у натуральній формі конкретна сума такої плати не зазначається, оскільки кожного року вона може відрізнятися залежно від ринкових цін на продукцію, якою здійснюватимуться виплати.

Згідно з п. 12 Типового договору оренди передача продукції в рахунок орендної плати оформлюється відповідними актами.

Строки виплати

Пунктом 9 Типового договору оренди передбачено, що при виплаті орендної плати у натуральній формі в договорі оренди слід зазначати строки поставки продукції. А в п. 11 цього Договору встановлюються строки внесення орендної плати. Згідно з п. 14 Типового договору оренди, у разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором; стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

Новоукладений договір

Згідно зі ст. 17 Закону про оренду землі об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, за загальним правилом, якщо інше не передбачено договором, нарахування за договором оренди здійснюється з моменту його державної реєстрації. І саме з цієї дати орендар може починати користуватися земельною ділянкою.

Наприклад, договір укладено 10.01.2019 р., а зареєстровано 01.03.2019 р., річна орендна плата згідно з договором становить 
15000 грн. У такому разі орендну плату слід нараховувати починаючи з 01.03.2020 р. (якщо інше не передбачено договором). Отже, за січень і лютий оренда не нараховується, а за 10 місяців 2019 р. сума оренди становитиме 12500 грн. 
(15000 грн.: 12 х 10).

Якщо договір втратив чинність

Як уже зазначалося, договір оренди набирає чинності з моменту державної реєстрації. Отже, саме з цієї дати, а не з дати підписання договору, починається відлік строку його дії. Тому, якщо у договорі оренди зазначено, що його укладено, наприклад, на сім років, а дата його державної реєстрації 23.03.2019 р., то чинність такого договору припиняється 23.03.2026 р. Таким чином, у 2026 р. нараховувати орендну плату потрібно буде за період з 01.01.2026 р. по 22.03.2026 р.

Податки з орендної плати.
Податок 
на доходи 
фізичних осіб

Ставка ПДФО становить 18% бази оподаткування 
(п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 164.2.5, п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу орендна плата включається до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з метою справляння ПДФО. Податковим агентом платника податку (орендодавця) є орендар (пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу). Тобто, саме орендар (якщо це юридична особа) повинен розрахувати і сплатити замість орендодавця податки з доходу орендодавця.

Водночас податки утримуються з нарахованої, а не виплаченої суми.

Якщо орендна плата виплачується у негрошовій формі: під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлено згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

де Ккоефіцієнт;
Cnставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

Для ставки податку 18% коефіцієнт становить 1,21951.

Приклад

Орендар передав орендодавцеві у рахунок орендної плати відходи кукурудзи, ринкова вартість яких з урахуванням ПДВ – 3600,00 грн.

Відповідно до п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу сума ПДФО становить 790,24 грн. (3600,00 грн. х 1,21951 х 18%).

Але на сьогодні з суми орендної плати утримується також військовий збір у розмірі 1,5%. Тож при розрахунку коефіцієнта слід враховувати не тільки ставку ПДФО, а й ставку військового збору. Таким чином, для суми ставок ПДФО і військового збору 19,5% (18%+1,5%) коефіцієнт становитиме 1,242236.

У такому разі сума ПДФО – 804,97 грн. (3600,00 грн. х 1,242236 х 18%), а військового збору – 
67,08грн. (3600,00 грн. х 1,242236 х 1,5%).

Військовий збір

Пунктом 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу встановлено справляння військового збору. Основні аспекти справляння цього збору з орендної плати такі самі, як і справляння ПДФО, тільки ставка військового збору становить 1,5%.

У разі смерті орендодавця

Договором може бути передбачено його припинення у разі смерті орендодавця. Тому, якщо договором передбачено його припинення у разі смерті орендодавця, орендар після дати смерті вже не може користуватися земельною ділянкою і нараховувати орендну плату. Поновити користування такою ділянкою він зможе тільки після укладання нового договору оренди з новим власником. Якщо договором оренди не передбачено його припинення у разі смерті орендодавця, він не втрачає своєї чинності у зв’язку з його смертю. Тобто орендар продовжує користуватися земельною ділянкою і нараховувати орендну плату в порядку, передбаченому договором.

Кому далі виплачують цю орендну плату? Орендар має право внести суми орендної плати в депозит нотаріуса для подальшої їх передачі спадкоємцям померлого кредитора-орендодавця.

Після одержання від орендаря орендної плати нотаріус виплачує ці кошти спадкоємцям.

(за інформацією 
visnuk.com.ua)

Коли час втрачено

Мій брат давно помер
і залишив своєму синові у спадок земельний пай.
Цей син, мій племінник, живе у Молдові,
і залишив цей пай мені в користування.
Цього року я пішов оформлювати документи
на отримання зерна з паю, але сільська рада забрала цей пай.
Чи може громадянин Молдови оформити на мене пай?
Куди звертатись?
Василь ПОНОМАР,
с. Плахтіївка
Одеської обл.

При отриманні земельної ділянки у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства на підставі свідоцтва про право на спадщину повинен бути виданий державний акт на право приватної власності на землю, якщо це було давно. Згідно зі ст. 81 та 145 Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Якщо земельна ділянка не відчужена протягом цього терміну, то застосовується примусове припинення прав на земельну ділянку (п. «е» ст. 140; п. «д» ст. 143; ч. 2 ст. 145 Земельного кодексу України).

Таким чином, дана земельна ділянка вже не є власністю племінника, а тому, відповідно, ви не маєте право здійснювати будь-які дії відносно неї. На жаль, час насправді втрачено. Проте раджу звернутися до вашої сільської ради для отримання доказів, що земля справді примусово забрана.

Продаж дачного будинка

Прошу повідомити,
які документи повинен представити
продавець дачного будинку і земельної ділянки,
що знаходяться в селі, при виконанні угоди купівлі-продажу.
Наперед дякую!
А. Г. ВОРОНКІН
(Отримано по електронній пошті).

Шановний Олексію Георгійовичу! Для оформлення такого договору, зверніться до нотаріуса за місцем знаходження майна, де покупець повинен надати такі документи:

 • Паспорти і реєстраційні номери облікової картки платників податків (раніше згадуваний як ІПН) сторін договору.
 • Документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку (свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договори купівлі-продажу/дарування/міни).
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 • Державний акт на землю (за наявності).
 • Звіт про оцінку земельної ділянки.
 • Якщо нерухоме майно було придбане в шлюбі, в обов’язковому порядку потрібна згода подружжя на укладення договору.

Нотаріус також перевірить, чи майно не під арештом, чи не має якихось інших підстав, які унеможливлять продаж майно.

Попередньо раджу самостійно перевірити наявність цієї земельної ділянки за кадастровим номером на такому сайті: https://newmap.land.gov.ua/, на якому можна замовити грошову оцінку, а також перевірити інформацію про власника.

Допомога не передбачена

Чи можу я з цукровим діабетом
розраховувати на якісь доплати і допомогу?
В. Я.СЕРГА,
с. Головурів,
Бориспільський р-н
Київської обл.

Шановний Вікторе Яковичу! Для осіб, хворих на цукровий діабет, та без наявності в них додаткових умов для отримання пільг (інвалідність, втрата працездатності, вік тощо), такі доплати і допомога не передбачені.

Купуйте електронні версії наших нових видань

Що дає підписка на оновлення нашого сайту

Слідкуйте за нами в Facebook та Telegram

Також читати:

Оставьте ответ