Правила и условия

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) і адресований фізичним та юридичним особам (далі — Користувачі). На підставі ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), Закону України «Про захист прав споживачів» та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так і юридичним особам (далі — Покупець) з придбання Продукції, розміщених на Сайті Продавця на таких умовах.

Терміни, які використовуються в договорі

1. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів, запропонованих Покупцю Продавцем.
2. Інтернет-магазин «Хозяин. Дом. Сад. Огород» — веб-сторінка https://hozjain.ua
3. Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті. Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Продукції.
4. Замовлення — перелік Продукції, зазначений Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, який Покупець хоче придбати у Продавця.
5. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ХАЗЯЇН», місцезнаходження: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 34-В, офіс 221, код ЄДРПОУ 39276421.

Загальні положення

Згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає Договір публічної оферти).

Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Покупцем усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень.

Покупець відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті Продавця.

Покупець, який приймає пропозицію Продавця укласти Договір підтверджує, що він свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно з ст. 642 Цивільного кодексу України, та вважається таким, що Покупець ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.

Цей Договір прирівнюється на підставі ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

Текст Договору публічної оферти розміщено на сайті Продавця.
Для використання Інтернет-магазину «Хозяин. Дом. Сад. Огород» Покупець повинен заповнити відповідну реєстраційну форму і створити обліковий запис на веб-сайті https://hozjain.ua/, вказавши необхідні реєстраційні дані Покупця. Покупець погоджується, що Інтернет-магазин «Хозяин. Дом. Сад. Огород» може зберігати і використовувати реєстраційні дані Покупця.

Покупець бере на себе зобов’язання не розкривати інформацію про обліковий запис жодному третій особі і несе одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки облікового запису, а також за всі дії, що відбуваються з обліковим записом або за допомогою її, і погоджується негайно повідомляти Інтернет-магазин «Хозяин. Дом. Сад. Огород» про будь-якому порушення безпеки облікового запису. Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли у зв’язку з несанкціонованим використанням облікового запису Покупця.

Облікові записи можуть утворювати лише особи, яким виповнилося 18 років. Облікові записи для осіб молодше 14 років можуть створюватися одним з батьків або законним опікуном. Неповнолітнім особам молодше 18 років необхідно уважно ознайомитися з даним Договором разом з одним із батьків або законним опікуном.

Покупець несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації, а також її відповідність законодавству України та дотримання прав третіх осіб. Недостовірні дані, які Покупець вносить в систему, знімають з Продавця відповідальність за якість наданих їм послуг, проте все одно мають статус конфіденційних.

Відповідальність за збереження паролів від облікового запису, адреси електронної пошти та інших даних несе Покупець.

Предмет договору

Продавець зобов’язується передати Покупцеві Продукцію, яка належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов’язується прийняти Продукцію та оплатити її вартість в порядку і на умовах, передбачених цим договором.

Покупець зобов’язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті. Здійснення Покупцем акцептування договору підтверджує те, що Покупець ознайомився із:

 • змістом цього Договору, найменуванням продавця, його місцезнаходженням та порядком прийняття претензії;
 • основними характеристиками Продукції;
 • ціною, включаючи плату за доставку, та умовами оплати;
 • гарантійними зобов’язаннями та іншими послугами, пов’язаними з утриманням чи ремонтом Продукції;
 • іншими умовами поставки або виконанням договору;
 • порядком розірвання цього Договору.

Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Продукцію, яка продається за умовами цього Договору, а саме щодо її форми, розмірів, зовнішнього вигляду, дизайну, розміру, якості, та з інформацією про її виробника, усвідомлює такі характеристики Продукції та їх значення і згоден на придбання такого Продукції з такими характеристиками.

Ціна Продукції

Ціна на Продукцію вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Продукції згідно з встановленим прейскурантом.

Продавець залишає за собою право змінювати ціну Продукції до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця. Остаточною є ціна, зазначена у документі (електронному документі), який засвідчує факт купівлі Продукції. Ціни, вказані на Сайті носять ознайомлювальний характер.

Порядок оплати і постачання Продукції

Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним способів, узгоджених з Покупцем.

Датою оплати Покупцем вартості Продукції вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

Покупець зобов’язується сплатити повну вартість Продукції (100%) у день одержання Продукції у разі наявності замовленої Продукції.

У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлену Продукцію, Продавець залишає за собою право не здійснювати продаж Продукції, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі заходи щодо усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

Право власності на Продукцію переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем. Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Продукції у разі відсутності Продукції в наявності (на складі).

Плата за перегляд та доступ до веб-сайту не стягується. Ціни на продукти та послуги, що пропонуються, можуть періодично змінюватися без попереднього повідомлення, на розсуд Продавця після розміщення на веб-сайті https://hozjain.ua/.

Продавець погоджується сплатити всі збори та витрати, пов’язані із замовленнями, які включають без обмеження податки, імпортні мита, податки на додану вартість та митне оформлення, якщо такі є. Умови оплати будуть здійснюватися через онлайн-операції з кредитними / дебетовими картками через Liqpay, якщо не зазначено інше. Продавець не нестиме відповідальності за будь-які втрати, які можуть виникнути від несанкціонованого використання банківської картки Покупця будь-якою іншою стороною.

Підтвердження електронного замовлення буде надіслано у спосіб, визначений Продавцем.

Гарантія та порядок розгляду претензій

Продавець гарантує відповідність Продукції її характеристикам упродовж усього гарантійного терміну експлуатації.

Розгляд претензій Покупця відбувається згідно з ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

Колір і форма Продукції може відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора.

Всі Сторони даного Договору визнають, що цей Договір є законним, реальним та дійсним.

Обмеження гарантій та відповідальності (DISCLAIMERS)

Продавець підтверджує своє розуміння, що:

 • Оплата за Продукцію не повертається і не підлягає відшкодуванню.
 • Усі оплати, послуги, документи, рекомендації та звіти є конфіденційними.
 • Веб-сайт https://hozjain.ua/ і його вміст надаються «ЯК Є» без будь-яких гарантій, виражених або неявних, в тому числі, але не обмежуючись, гарантій комерційної сумісності, придатності для конкретної мети. Незважаючи на те, що Пролавець доклада всіх зусиль, щоб точно показати властивості Продукції, він не гарантує, що описи Продукції є точні, надійні та безпомилкові.
 • Продавець розуміє, що веб-сайт https://hozjain.ua/ час від часу може бути тимчасово недоступним.
 • Продавець здійснює продаж Продукції лише для особистого використання. Наскільки це дозволено законом, Продавець виключає всі передбачувані гарантії, умови або інші умови, і він не буде нести відповідальності за будь-які збитки (у тому числі втрата прибутку, бізнесу, доходи, контракти чи втрачені витрати), або будь-які спеціальні, прямі або непрямі збитки, якщо вони будуть завдані.
 • Відповідальність Продавця згідно Договору для будь-якої претензії обмежується коштами, сплаченими Покупцем на веб-сайті https://hozjain.ua/.
 • Продавець не несе відповідальності за припинення доступу до Інтернет-магазину «Хозяин. Дом. Сад. Огород», яке виникло не з його вини, а також не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Покупцеві такими тимчасовими припиненнями доступу.
 • Час від часу Продавець проводитиме технічне обслуговування веб-сайту https://hozjain.ua/. Продавець буде прагнути приймати можливі заходи для попередження Покупця, але не буде нести відповідальність за будь-які збитки, що може бути завдана.
 • Продавець не гарантує, що веб-сайт https://hozjain.ua/ буде безпечним або вільним від помилок або вірусів.
 • Покупець несе відповідальність за настройку інформаційних технологій, комп’ютерних програм і обладнання для доступу до веб-сайту https://hozjain.ua/. Покупець повинен використовувати свій власний захист від вірусів.
 • Покупець не повинен зловживати веб-сайтом https://hozjain.ua/шляхом свідомого введення вірусів, «троянів», логічних бомб і інших матеріалів, які є шкідливими або технологічно шкідливими. Покупець не повинен намагатися отримати несанкціонований доступ до веб-сайту https://hozjain.ua/, до сервера, на якому зберігається веб-сайт https://hozjain.ua/, або до будь-якого іншого сервера, комп’ютера або бази даних, підключених до веб-сайті https://hozjain.ua/.
 • Покупець не повинен використовувати комп’ютерну атаку для доступу до веб-сайту https://hozjain.ua/в зв’язку з відмовою в обслуговуванні або атаку за «відмову в обслуговуванні». Порушуючи це положення, Покупець усвідомлює, що вчиняє злочин, відповідальність за яке передбачена Кримінальним кодексом України.
 • Продавець буде повідомляти про будь-яке порушення відповідні правоохоронні органи та співпрацюватиме з цими органами влади, розкривши для них дані Покупця. У разі такого порушення, право Покупця на використання платформи припиняється негайно.

Авторське право та право власності на зміст

Вся інформація та вміст, надані Продавцем, захищені авторськими правами та іншими відповідними законами. Покупець погоджується, що він не відтворюватимете, не змінюватимете; не буде декомпілювати, розбирати або отримувати вихідний код веб-сайта. Покупець матиме право користуватися цим веб-сайтом https://hozjain.ua/, за умови, що він не змінює матеріали чи не вилучає будь-які повідомлення про авторські права та інші права власності у матеріалах. Він не можете розповсюджувати та копіювати такі матеріали без письмового дозволу власника авторських прав.

Зміни до договору

Продавець залишає за собою право будь-коли змінювати, оновлювати, додавати, видаляти, переглядати та змінювати цей Договір та умови продажу Продукції без попереднього і подальшого повідомлення про це Покупця.

Зміни вступають в силу в день публікації даного Договору на веб-сайті https://hozjain.ua/.

Чинна редакція даного Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою: https://hozjain.ua/pravila-i-uslovija.

Вирішення суперечок

Усі суперечки й розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Покупця.

Заява Покупця розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У випадку, якщо суперечку не вирішено в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право на звернення до суду.

До даного Договору і його тлумачення застосовується право України, і всі суперечки щодо даного Договору вирішуються в судах України. У всьому, що не врегульоване цим Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві у зв’язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця.

Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Публічним договором.

Строк дії договору та порядок його дострокового розірвання.

Договір набирає чинності та законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов’язань Сторонами. Публічний договір може бути достроково припинений: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу; у разі відсутності Продукції в наявності та відмови Покупця на заміну Продукції іншою аналогічною Продукцією.

Заключні положення

Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Покупцем цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах, передбачених цим Договором без підписання Сторонами.

Якщо у Покупця є скарга, Продавець завжди буде намагатися швидко і легко вирішити проблему в той момент, коли вона виникає.

У разі, якщо Покупець хоче подати офіційну скаргу, він повинен зробити це якомога швидше. Це допоможе Продавцю якомога швидше встановити, що сталося. Якщо це неможливо, скарга Покупця повинна бути подана протягом одного місяця з моменту інциденту, який викликав проблему.

Покупець повинен подати скаргу в письмовій формі по електронній пошті vd.hazjain@gmail.com. Покупець повинен бути конкретним і лаконічним, і завжди вказувати повне прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, адресу та інформацію про зміст скарги.

Якщо Покупець скаржиться від імені іншого користувача, він повинен мати відповідні права на це.

Продавець буде прагнути повністю вивчити скаргу протягом 30 календарних днів з дати отримання.

Покупець тримає відповідний лист, в якому буде вказано результат будь-якого розгляду.

Покупець має право оскаржити відповідь, отриманий від Продавця відповідно до Закону України «Про звернення громадян».